Technologie čerpacích stanic + LPG

•  kompletní dodávky čerpacích stanic pohonných hmot pro veřejný i neveřejný výdej 

•  dále provádíme elektroinstalační práce v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů, prachu a výbušnin
• provádíme technologie pro uskladnění a výdej ve skladech PHM -silnoproudy, MaR • bezplatné poradenské služby a zpracování cenových nabídek
• vypracujeme kompletní projektové dokumentace
• kabelové přípojky NN
• dodávka a výroba rozvaděčů včetně jejich osazení příslušnými komponenty
• dodávka  technologií čerpacích stanic a LPG vč. projektové dokumentace
• navrhneme a zrealizujeme spolehlivou signalizaci stavu kapalin v nádržích včetně signalizace úniku kapalin       (mezipláště nádrží, šachty nádrží, šachty pod výdejními stojany)
• veškerá elektroinstalace prodejen čerpacích stanic včetně hromosvodů
• seřízení a údržba provozu technologie čerpacích stanic
• výchozí a periodické revize technologických zařízení čerpacích stanic

 

Obrázky: